Selkeästi saavutettava

Verkkopalvelun saavutettavuus palvelee kaikkia, ja niin sen pitääkin, kun puhutaan julkisyhteisön tärkeimmästä viestintäkanavasta ja tulevaisuuden tärkeimmästä asiointipaikasta. Saavutettavuus tarkoittaa selkeäkielistä ja teknisesti toimivaa sivustoa, jossa kaupungin palvelut ja päätökset kerrotaan ymmärrettävästi kaikille kaupunkilaisille yksilöllisistä ominaisuuksista huolimatta. Teknisesti sivuston pitää olla sellainen, että erilaiset tekniset apuvälineet, kuten näkövammaisten lukuohjelmat, löytävät sisällöstä oikea asiat. Tällöin sisällön ylläpidossa…