Lakkautetaan viestintä

Koska mietin päivät pääksytysten, miten organisaation sisäinen viestintä saadaan yhteisölliseksi tekemiseksi, leikitään ajatusleikkiä, että viestintätoiminto lakkautetaan. Sillä kun viestintä lakkautetaan, ei ole toimintoa, jonka tehtävänä on miettiä, mitä viestitään ja milloin. Aikaisemmin viestintä ei ole ollut kuulunut kaikkien työtehtävissä top viiden listalle, mutta nyt sen täytyy niveltyä osaksi kaikkea tekemistä. Jokaisen sähköpostin saatuaan ja jokaisen…